News - March 2017

04-Mar-2017  |  Programm tal-festa Titulari ta' San Girgor il-Kbir

 PROGRAMM TAL-FESTA TITULARI  AD UNUR IL-PAPA SAN GIRGOR IL-KBIR ĊELEBRATA FIL-PARROĊĊA TA’ KERĊEM   5 – 12 TA’ MARZU, 2017   Il-Ħadd, 5 ta’ Marzu 10.30a.m.:   Quddiesa mmexxija mill-Kappillan Dun Brian Mejlak u wara x-xbieha devota tal-Papa San Girgor il-Kbir titqiegħed fil-post imħejji f’nofs il-korsija għall-ġimgħa tal-festa.   It-Tnejn, 6 ta’ Marzu 5.30p.m.: ...23-Mar-2017  |  Il-Banda tagħna w l-Presidenza Ewropea

Uħud mill-bandisti żgħażagħ tagħna daqqew f’banda maqgħuda bejn is-7 baned li jiffurmaw il-proġett kofinanzjat mill-Aġenzija Żgħażagħ biex flimkien daqqew marċi festivi waqt attivita’ organizzata mill-istess aġenzija waqt attività għaż-żgħażagħ minn madwar l-Unjoni Ewropea li kienu qegħdin Malta waqt id-diskussjonijiet taż-żgħażagħ waqt ...