News - October 2016

18-Oct-2016  |  Noghzzu l-jum tad-19 ta'Ottubru

19 -il sena mit-twaqqif tal-Ghaqda Muzikali San Girgor   Kien il-Hadd 19 ta’ Ottubru 1997, grupp ta’ rgiel u zghazagh iltaqghu fic-Centru Parrokkjali ta’ Kercem u iffurmaw ufficjalment Kumitat li kellu jiehu hsieb it-twaqqif ta’Banda gdida fir-rahal ta’ Kercem permezz tal-ewwel laqgha generali li fiha kien iffurmat l-ewwel kumitat.   Minn dak inhar il-quddiem il-Kumitat, minkejja diversi mumenti ta’ qtiegh il-qalb, ma hares qatt lura u fi zmien ...