GuestBook - Page 21

14-May-2010  |  Cyntia Gatt
Awguri Banda San Girgor11-May-2010  |  Isfar u Blu
Bhall-lum xahrejn inkunu tal-festa!08-May-2010  |  Joseph
Viva tas-Sokkors u San Girgor05-May-2010  |  VMS (Viva l-Madonna tas-Sokkors)
L-ahwa bhall-lum xahrejn nibdew il-gimgha tal-Festa!04-May-2010  |  Isfar u Blu
Niehdu pjacir meta nisimghu u naraw iz-zewg Ghaqdiet principali tar-rahal : l-Ghaqda Muzikali San Girgor u l-Ghaqda tal-Armar Madonna tas-Sokkors torganizzaw attivitajiet flimkien. Xhieda ta' kemm tezisti ghaqda u ftieheim bejn dawn iz-zewg ghaqdiet li tant jahdmu ghall-festa u ghar-rahal. Ibqu hekk flimkien ghax fejn hemm l-ghaqda hemm is-sahha.26-Apr-2010  |  Frank Gauci (Gudja)
Prosit tal-website! Jien dilettant tal-Baned Maltin u Ghawdxin. Nidhol spiss fil-websites tal-Baned. Veru ghandkom sit informattiv u dejjem aggornat.23-Apr-2010  |  KNK 2010
Nixtieq nirringrazzja lill-kumitat tal banda li ghal darba ohra laqana fil kazin tal banda fejn il grupp tan nar amilna ikla grazzi hafna tal banda ahna naprezzaw l-ajnuna u s saport li qed tatuna irnexiet bl ajnuna takom.23-Apr-2010  |  Bandist
Awguri ghall-10000 hit f'dan il-website! Veru numru impressjonanti! Keep it up!22-Apr-2010  |  10000
F'madwar 8 xhur u nofs zaru dan is-sit il-fuq minn 10000 vizitatur! Prosit lil min qed jamministra u jaggorna kontinwament dan is-sit u lil hafna li qieghdin izuruh u jhallu l-kummenti taghhom fuq dan il-guestbook!17-Apr-2010  |  Dilettant
nhar il gimgha, 23 ta april, gol kazin tal banda san girgor ser tigi orgonizata ikla mid dillettanti tan nar ta art, ser ikun em daqq ta kuteri u tamburlini, filwaqt li ha naraw ritrati tas sena 2009, u se nuru ukoll bicciet mis SORPRIZA ta sena 2010, biljetti mil bar tal kazin, bis sapport takom inkomplu inkabru il festa ta ommna tas sokkors, Grazzi , NARAWKOM!!16-Apr-2010  |  VSG
Nilqghu fostna lil Papa Benedettu XVI, successur ta' S.Pietru u tal-patrun taghna San Girgor, fl-okkazjoni taz-zjara tieghu f'pajjizna.13-Apr-2010  |  Kercmi
Hassejtni kburi li jien Kercmi meta zort il-wirja nazzjonali li qieghda tinzamm fl-okkazjoni taz-zjara tal-Papa Benedettu XVI fil-Bibljoteka Nazzjonali fil-Belt Valletta u rajt l-istenard tal-Banda San Girgor ta' Kercem flimkien ma' pittura tal-istatwa titulari sabiha tal-patrun taghna S.Girgor. Prosit lill-Ghaqda Muzikali San Girgor u awguri ghax dejjem taraw kif taghmlu biex tghollu l-isem tal-Banda taghna!08-Apr-2010  |  Maria
Mort ghall-gita li saret nhar it-Tlieta mis-Sezzjoni tan-Nisa tal-Ghaqda Muzikali San Girgor. Kull min gie maghna ha hafna pjacir u qalilna biex nergu naghmlua.06-Apr-2010  |  Stendard Isfar
Prosit ghad-9000 hit li kellha din il-website fi 8 xhur! Daqt naqbzu l-10,000! Inheggeg lil-partitarji kollha biex jidhlu spiss f'din il-website popolari u anke biex ihallu xi kumment! Keep it up!